Specialist varstva in zdravja pri delu (m/ž)

Lokacija dela: Križevci pri Ljutomeru in Ormož

Factory worker locking out machine with LOTOTO safety hasp

Vaše odgovornosti

 • spremljanje zakonske regulative vezane na varstva pri delu, varstva pred požarom in varstva okolja
 • izdelava dokumentacije s področja VZD, VPP in VO
 • nadzor in predlaganje ukrepov za izvajanje VZD, VPP in VO
 • implementacija internih standardov skupine Wienerberger in druge dokumentacije
 • spremljanje in analize nezgod in poškodb pri delu
 • stalno izboljševanje usposobljenosti vseh zaposlenih na področju VZD, VPP in VO
 • sodelovanje s pristojnimi državnimi organi, institucijami in zunanjimi partnerji na področju VZD, VPP in VO
 • sodelovanje s posamezniki in službami v podjetju in skupini

Kaj pričakujemo

 • najmanj višja strokovna izobrazba tehnične smeri
 • 3 leta delovnih izkušenj v stroki, zaželjeno v proizvodnih obratih
 • opravljen strokovni izpit iz varstva pri delu in strokovni izpit iz varstva pred požarom
 • znanje angleškega jezika - aktivno govorno in pisno 
 • aktivna uporaba MS Office paketov
 • sposobnost planiranja in organizacije dela, reševenja problemov, odgovornost in temeljitost
 • komunikacijske in interpersonalne veščine ter proaktivnost

Kaj nudimo

 • sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom
 • delo v stabilnem mednarodnem podjetju
 • možnost dela na mednarodnih projektih
 • možnost nadaljnjega osebnega in strokovnega razvoja v domačem in mednarodnem okolju