Vodja proizvodnje (m/ž)

Mesto dela: Obrat Križevci pri Ljutomeru - proizvodnja strešne kritine.

Ključne naloge:

 • planiranje, organiziranje, koordiniranje dela v proizvodnji
 • spremljanje, analiziranje ter ukrepanje v primerih nepravilnosti
 • odgovornost za doseganje plana (količina, kvaliteta, stroški vzdrževanja, stroški proizvodnje)
 • sodelovanje pri organizaciji tekočega in preventivnega vzdrževanja ter remontov
 • sodelovanje pri investicijskih delih
 • nabava materiala in rezervnih delov
 • izdelovanje poročil za posamezna časovna obdobja in različne namene
 • uvajanje in testiranje novih izdelkov
 • vodenje projektov in sodelovanje v projektnih skupinah
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami
 • načrtovanje, organiziranje dela članov ekipe v skladu z organizacijskimi potrebami, prednostnimi nalogami oddelka in kompetencami zaposlenih
 • spremljanje izvajanja nalog in ocenjevanje uspešnosti izmen in posameznikov
 • upravljanje s človeškimi viri - mentorstvo, izobraževanje in uvajanje sodelavcev
Direktno odgovoren: vodji obrata

Direktno nadrejen: vodjama izmena

Profil delovne vloge:

 • VI. ali VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj v proizvodnji
 • poznavanje proizvodnega procesa, vitke proizovodnje
 • znanje angleškega jezika - aktivno govorno in pisno
 • aktivna uporaba MS Office paketov
 • veščina vodjenja ljudi
 • reševanje problemov, organiziranost
 • proaktiven pristup delu in upravljanje spremembama

Pogoji in priložnosti v Wienerbergeru:

 • pogodba za nedoločen čas s poskusno dobo
 • sodelovanje v mednarodnih projektih
 • možnost nadaljnjega osebnega in strokovnega razvoja v domačem in mednarodnem okolju