Wienerberger kot zaposlovalec

Wienerberger kot zaposlovalec

Si želite dinamično mednarodno okolje in priložnost za osebno rast in razvoj ter implementacijo novih idej in rešitev? Potem ste na pravem mestu! 

 

 

Predanost, strokovnost in motiviranost naših zaposlenih so osnova za trajnost in konkurenčnost podjetja Wienerberger. Smo mednarodno podjetje in različnost ter kulturne razlike so naša prednost in moč. Od zaposlenih pričakujemo odprtost za spremembe, ravnanje v skladu z vizijo in vrednotami in osebno odgovornost. Omogočamo razvoj kariere v mednarodnem okolju.

V  timu si želimo ljudi, ki so predani in zavzeti, ter s strastjo pristopajo k delu, ki ga opravljajo. Cenimo ljudi, ki delajo in razmišljajo podjetniško, ter jim veliko pomeni tako osebni kot poslovni razvoj. Iščemo ljudi, ki znajo razmišljati izven ustaljenih okvirjev in hkrati znajo prepoznati in ceniti trajne vrednosti in vrednote. 

Temelj so ljudje - Wienerberger

Zdravje in varnost zaposlenih je naša najpomembnejša odgovornost.

Nenehno zagotavljamo najboljšo simbiozo med varnimi, modernimi in produktivnimi delovnimi pogoji, da bi se izognili poškodbam in boleznim na delovnem mestu. Naši zaposleni so naš izvir kreativnosti in inovacij. Tak način poslovanja nam služi kot podpora pri nudenju najboljšega delovnega okolja za naše zaposlene in vpliva na angažiranost in motivacijo.  

Brez nesreč? Ja, je mogoče.

Zdravje in zaščita na delovnem mestu sta pomemben del poslovnega cilja. Prav to je opredeljeno v naših načelih in vrednotah in ni razloga, da spregledamo katerokoli smernico ali varnostno pravilo.

Ta skrb je vgrajena v vsako aktivnost, ki je opravljamo, da bi tako zagotovili najbolj zdrav in varen način dela v vsakem trenutku. Temeljni procesi v naši organizaciji so jasno definirani, kot tudi prepoznavanje in zmanševanje nevarnosti.  

Vodstvo podjetja mora zagotoviti, da to odgovornost delimo na odprt, dobro organiziran, spodbuden in proaktiven način, saj s tem zvišamo raven zavesti o pomenu zdravja in varnosti ter kulturi na poti k doseganju dolgoročnega cilja povsem brez nesreč. Ko se govori in dela na področju zdravja in varnosti, ni prostora za kompromise. 

Wienerberger uvaja sistem upravljanja z zdravjem in varnostjo, da bi preprečil poškodbe in bolezni na delovnem mestu, zato vlaga vse napore, da bi:

  • Bil skladen z vsemi primerljivimi zakoni in predpisi v vseh državah, kjer je prisoteh, kakor tudi z lastnimi definiranimi strandardi in smernicami.
  • Ustvaril močno organizacijsko kulturo, obnašanje in sprejemanje odločitev na osnovi dobrih odnosov in zaupanja.
  • Definiral odgovornosti vezane na zaščito zdravja in varnosti za vodje,  zaposlene in izvajalce.
  • Uvedel preventivne ukrepe in postopke v primeru izrednih situacij.
  • Zagotovil potrebna sredstva za izpolnitev obvez ter poslovnih usmeritev in politike poslovanja.
  • Vsem zaposlenim in izvajalcem zagotovil potrebne in ustrezne informacije o delovnih obveznostih z aspekta zdravja in zaščite na delovnem mestu.
  • Uvedel načine in postopke za prepoznavanje, preprečevanje in zmanjševanje nevarnosti in rizikov v sodelovanju z zaposlenimi in njihovimi predstavniki.
Prijava na novice - Wienerberger

Prijava na novice

Naše novice prinašajo najpomembnejše informacije podjetja Wienerberger. Preprosto se prijavite in tekoče boste obveščeni o vseh najbolj pomembnih  dogodkih, direktno na vaš elektronski naslov.