Reference photo new construction single family in Sijsele
Reference photo new construction single family in Schoonaarde

Terca klinker za fasado in zid

Terca klinker opeka za fasado in zid, služi za izgradnjo opečne fasade, ki je odporna na kemične reakcije in vremenske razmere. Poleg tega je primerna tudi za izgradnjo zidu, ki zahteva visoko tlačno trdnost. 

Kakovost Terca klinker opeke

Winerberger Terca opeka ustreza zahtevam standarda EN 771-1 in je predmet obsežnega nadzora proizvodnje v svojem obratu. Takšna kontrola, s strokovnim spremljanjem celotnega proizvodnega procesa, zagotavlja odlične lastnosti končnih izdelkov in zagotovljeno kakovost opeke. Je grobokeramični proizvod iz gline, zaradi česar ima lahko majhno toleranco v barvi in dimenziji. Dimenzije lahko po podatkih proizvajalca odstopajo za +/- 5 mm v dolžino in +/- 3 mm v višino.

Navodila za vgradnjo fasadne opeke

Malta za zidanje 

Pri gradnji s klinker opeko vedno uporabljajte tovarniško izdelano malto za zidanje. V to se vmeša samo še voda, v skladu z navodili proizvajalca. Pri tem ni dovoljeno dodajati izdelkov proti zamrzovanju, saj povzročajo nastajanje madežev.

Istočasno zapolnjevanje fug (standardni postopek)

Malta se nanaša na celotno površino. Vse fuge je potrebno zapolniti z malto, ki morajo biti po širini spojne rege debele 10 mm in po ležajni regi debele 12 mm. S  tem se tudi izenačijo tolerance. Polnjenje fug mora biti blizu površine opeke; malto, ki pride iz fuge pa je potrebno poravnati. 

Naknadno zaponjevanje fug (specialni postopek / saniranje fug) 

Če je načrtovano naknadno zapolnjevanje fug, je potrebno fuge 15-20 mm globoko očistiti oz. postrgati. Pred nanosom strojno zmešane, že pripravljene malte za fuge, je potrebno steno očistiti in odprašiti ter navlažiti z vodo. 

Polnjenje fug naj bo tesno na površini ali maks. 1 - 3 mm v globino, da jo zaščitite pred prezgodnjim sušenjem.

1.korak: Prvo horizontalna fuga, nato vertikalni spoj 
2.korak: Prvo vertikalni spoj, nato horizontalna fuga

Pred gradnjo in po njej 

Opeko klinker je potrebno po koncu zidanja vedno zaščititi s folijo ali ponjavami, med prehodno zmrzaljo ali snegom pa je opeko potrebno zaščititi še z izolacijskimi vlakni in folijo. 

Prepovedano je zidanje, če imajo material, površina ali zrak temperaturo nižjo od +5 ° C!

Pozornost pri svežem zidu 

Opečna fasada ščiti stavbo pred vremenskimi nevšečnostmi, kot sta močan dež ali sonce. Vendar je potrebno zid, ko je ta še svež, začititi pred močnimi vplivi iz okolja, ki bi lahko tak zid poškodovali. 

Ometana fasada  

Fasado se lahko tudi omeče s pomočjo apna in cementa ter drugih dodatkov.

Vgradnja opeke  

Opeka se načeloma zida v polno fugo, kar pomeni, da se zida v zidarskem vezu, enakem polovici opeke. Ta mera preklopa, za opeko v malem formatu, ne sme biti pod 4,5 cm. Opeko enega sloja se zida v eni višini.

Opeke, zlasti tiste za fasadne stene, se zida v tradicionalni zidarski povezavi. Obstajajo gotski, holandski ali flamski vez in tudi drugi. Nepravilni vez je brez prave razporeditve.    

Raster projektiranja za Terca kliker fasado

Raster - modul 

Da bi zagotovili optimalno povezovanje fasadnega zidu, se je potrebno držati meritvenega razmerja - modula. Rasterska mera navadno določa pojavno sliko zgradbe s fasadnimi zidovi iz klinker opeke.  

Tlorisni modul 13 cm je osnovan na dolžini opeke 25 cm in širini spojne rege 1,0 cm. Za formate opek je vedno potrebno odbiti mero rege od mere modula. Tako ima opeka NF dolžino 25 cm (toleranca je upoštevana) s spojno rego 26 cm in širino opeke 12 cm s spojno rego 13 cm. Višina opeke znaša 6,5 cm s spojno rego 7,7 cm. 

Raster - tloris  

Modul (13 cm) je osnova za definiranje modula za projektiranje in osnova za gradbeno orientacijsko mero. Iz njega izhajajo, z odbijanjem ali dodajanjem mere za spojno rego 1,0 cm. Orientacijske mere za gradnjo: 

 • začetna mera: n x 13 + 1
 • zunanja mera: n x 13 - 1
 • končna mera:  n x 13

n ….število dela polovice opeke  

Običajne velikosti odprtin (vrat in oken) so usklajene z osnovnim modulom. Vendar točne mere ni mogoče obdržati. Zaradi tega se enakomernost dosega z zmanjšanjem ali povečanjem spojne rege. 

Raster - presek 

Meritveno razmerje v vertikalnem preseku odgovarja plastni meri in znaša za opeko NF 7,7 cm. 

 • Naležna rega: 1,2 cm
 • Višina opeke: 6,5 cm
 • Slojna mera: 7,7 cm 

Dilatacijske fuge

Zaradi različnih deformacij zunanjih in notranjih zido iz klinker opeke je potrebno v fasadi razporediti hrizontalne dilatacijske fuge. 

Priporočljivo je, da horizontalni razmak dilatacijksih fug znaša največ 10 mm, vertikalno po višini največ 2 nadstropji.

Pozicioniranje fuge je odvisno od:

 • velikosti in geometrije zidu,
 • položaja in velikosti odprtin,
 • debeline zunanje opeke,
 • podpore zidu,
 • različnih obrementev zidu,
 • intenzitete sončnih žarkov,
 • nianse barvne površine fasade,
 • klime,
 • geografske lege objekta.  

Tako je potrebno pri visoko izolativnih podlagah, zelo osvetljenih temnih površinah in pri izpostavljenosti dežju, izbrati majne razmake med fugami. 

Skozi dilatacijske fuge je potrebno razčlenjene gradbene dele sidrati in armirati, s čimer omogočimo gibanje brez trenja. To pomeni, da morajo biti deli zidov, ki se dvigajo iz temelj, z dilatacijskimi fugami ločeni od delov zidov, ki visijo nad konzolami. 

Oblikovanje dilatacijskih fug 

Dilatacijske fuge je potrebno s primenim trajnoelastičnim materialom trajno in nepropustno zapreti. Širina fuge, odvisno od izbranega tesnilnega materiala, mora vključevati spremembe dolžine zaradi temperaturnega raztezanja.  

Toplotno raztezanje zidu je 0,005 mm/mK; pri tem se 10 m dolg zid razteza pri temperaturni razliki 60 Kza 3 mm.Poleg tega morata biti oba dela zidu popolnoma ločena eden od drugega z trajnoelastičnim tesnilnim materialom. Glede na vrsto mateiala je najbolj zaželena širina fuge od 10 do 30 mm.  

Vertikalne dilatacijske fuge 

Male fasadne površine, posebno na družinskih hišah, večinoma začnejo odstopati na glavnih kotih zgradbe. Tam nastane, zaradi pritiska, vlečnega premikanja in izmikanja največja statična obrementiev na fasadnem zidu.

Daljše fasadne površine se delijo na polja največ 10 m. Pri tem je pomembno naslednje: za tanjše zidove pod velikim bremenom zunanjih vplivov je potrebno dolžine zmanjšati, pri debelejših in bolje zaščitenih zidovi pa je mogoče privzeti največjo vrednost po predpisih. 

 

Oblikovanje kota in sidranje  

Kotna dilatacijska fuga: Neposredno na kotnih stikih izvedene dilatacijske fuge omogočajo neodvisno premikanje fasadnih zidov, ki se stikajo na kotu. Sidra je potrebno razporediti blizu fug, vertikalni razmik sidra je cca. 33 cm.

Zidani kot: V tem primeru je potrebno z obeh strani razporediti fuge, in sicer vedno maksimalno za polovico velikosti dovoljenega razmaka fuge na ravni površini. Sidra je potrebno razporediti na razmaku min. 1 m od kota. Priporočeni so kotni mostovi (cinkani, premera 6 mm) v vertikalnih razmakih največ 0,6 m.

Potrebna količina sider je 5 kos/m2 ( na večjih višinah 7 kos/m2). Pri odprtinah, dilatacijah in na robnih poljih je potrebno dodatno sidranje na vsakih 25 cm (4kos/m).

Konzole

Konzole služijo za prevzemanje vertikalne obrementive s strani fasadne klinker opeke in ga prenašajo na notrnaji nosilni sloj.

V naslenih primerih je potrebno ojačati fasadni zid:

 • pri debelini zidu 120 mm, naslonjenem na popolni širini na betonski temelj ali ploščo - po višini minimalno vsakih 6 m,
 • naslonjenenim minimalno 2/3 širine pri debelini zidu 120mm na vsakem nadstropju,
 • če zaradi gradbene fizike fasadni zid ni postavljen na temelj ali na konolno ploščo. 

Za različne zahteve površin zidov in konstrukcije so na razpolago različni tipi konzol. 

 

Pomembno pri vgradnji Terca opek

Struktura zida

Dvoslojne zidove je mogoče izvesti z ali brez sloja zraka. Na splošno daje sloj zraka večjo mero gotovosti glede na prehod vlage skozi izolacijo. Zaradi tega je potrebno dati prednost varianti izvedbe s slojem zraka. Priporočljiv je opečni nosilni zid v debelini najmanj 25 cm, ter zračni sloj v debelini min. 2 cm, kot sloj za odvajanje padavinskih voda z odprtinami in zračenjem na dnu, ter sloj fasadne klinker opeke. 

Toplotna izolacija

Vmesni sloj mora prevzeti glavni del tolotne izolacije. Kot izolacijski material imajo prednost izolacijske plošče. Predvsem so se izkazale plošče iz mineralnih vlaken. Mogoča je uporaba tudi drugih materialov, pri čemer je potrebna pozornost na vpijanje vlage in nevarnost sesedanja.  

Hidroizolacija  

Pri zidanju je potrebno nosilni zid ter dno prostora med nosilnim in fasadnim zidom zaščititi pred vlago. Izolacijski trak je potrebno položiti na medprostor s padcem na zunanjo stran. Na notranji strani je potrebno izolacijski trak dvigniti najmanj 15 cm nad površino in ga zalepiti. 

Potreban Vam je izračun građevinskog materijala

Potrebujete izračun gradbenega materiala?

S samo nekaj kliki do hitrega in preprostega izračuna materiala.

Naš servis in kontakti

Prodajna področja

Za vse informacije v zvezi s prodajo in cenami  Wienerberger proizvodov, kontaktirajte vodje prodajnih področij.

Tehnična podpora

S ciljem optimalne tehnične podopore končnim strankam, izvajalcem, arhitektom in poslovnim partnerjem, smo oblikovali tehnično službo na terenu. 

Prijava na novice

Naš newsletter vsebuje najnovejše novosti in akcije Wienerberger ponudbe. Registrirajte se in prijavite v naš sistem ter prejmite vse aktualne informacije in novosti v trenutku. 

Povezane vsebine

Referenčni objekti

Preglejte vse referenčne objekte.