Poziv k dodelitvi donacij

Wienerberger d.o.o., član skupine vodilnih proizvajalcev gradbenih materialov, s ponosom objavlja razpis za donacije, namenjene neprofitnim združenjem, društvom in organizacijam, ki delujejo v Republiki Sloveniji ter posameznikom s prebivališčem v Republiki Sloveniji. V skladu s spodaj navedenimi kriteriji, vabimo organizacije in posameznike, da se prijavijo in izkoristijo priložnost, da z donacijo izdelkov iz naše ponudbe ali finančnimi sredstvi podprejo svoje programe ali projekte, ki izboljšujejo življenje v naši skupnosti.

Hvala vsem, prijave so zaključene. 

Vaše združenje, program ali projekt mora biti usmerjen na eno od naslednjih področij:

· Podpora socialno šibkim skupinam in posameznikom, s posebnim poudarkom na donaciji gradbenega materiala za izboljšanje bivalnih razmer.

· Vključevanje otrok s posebnimi potrebami in pomoč hudo bolnim otrokom.

· Dejavnosti za preventivno delovanje, promocijo in varovanje zdravja.

· Pobude v kulturi, športu in izobraževanju.

Prijavo oddajte na obrazcu, ki je objavljen na povezavi www.wienerberger.si/obrazci/obrazec-za-donacije.html. V vlogi na kratko opišite projekt, za katerega nameravate porabiti donirani gradbeni material oziroma program, ki ga nameravate financirati z dodeljenimi sredstvi ter podrobneje opredelite razdelitev stroškov po dejavnostih, to je potrebno količino gradbenega materiala. Če nameravate nabaviti opremo ali podobno, priložite ponudbo ali račun dobavitelja.

Za resničnost podatkov iz prijave prevzema izključno odgovornost prijavitelj, pri čemer prevzema odgovornost za zavrnitev prijave v primeru, da se ugotovi, da so predloženi podatki in/ali dokumenti neresnični.

Prijavitelj z oddajo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev tudi potrjuje, da projekt ne krši avtorskih pravic tretjih oseb.

Obdelava osebnih podatkov v okviru postopka prijave in donacije poteka v skladu z določili (EU) 2016/679 Splošne uredbe o varstvu podatkov, Zakona o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (Ur. l. 42/2018). ) in drugi veljavni predpisi o varstvu osebnih podatkov . Prijavitelj s prijavo za dodelitev nepovratnih sredstev potrjuje, da je seznanjen z našo Politiko zasebnosti.

Prijave so odprte od 5.3.2024 do 25.3.2024. Prijave oddane izven tega roka ne bodo obravnavane.

Prejemniki donacij bodo objavljeni najkasneje do konca aprila 2024 na naši spletni strani www.wienerberger.si in dodatno obveščeni po elektronski pošti.

V primeru zavrnitve vloge za donacijo bomo prijavitelja, brez obveznosti obrazložitve, obvestili o odločitvi o zavrnitvi vloge.

Na našo zahtevo je prejemnik donacije dolžan predložiti poročilo o izvedbi  projekta, to je ustrezno dokumentacijo, iz katere izhaja, da je bila donacija porabljena namensko. V primeru, da kot donator ugotovimo, da je bila donacija porabljena nenamensko, je prejemnik donacije dolžan vrniti donirana sredstva v roku 30 dni od dneva obvestila o ugotovljeni nepravilnosti.

 

Prijav političnih strank, društev ali politično ali ideološko angažiranih posameznikov ne bomo upoštevali. Prednost imajo projekti, ki se osredotočajo na prve tri kategorije, vloge iz četrte kategorije pa bodo upoštevane, če bo na voljo dovolj sredstev.