Družbena odgovornost

Naš cilj je kvaliteto življenja postaviti na trajnostni nivo - z ekološkega, socialnega in ekonomskega vidika.  

Odgovorno poslovanje podjetju zagotavlja dolgoročni uspeh. Postavili smo si visoke cilje v okviru dokumenta "Wienerberger's Sustainability Roadmap 2020" in definirali štiri glavna področja trajnostnega poslovanja: zaposleni, proizvodnja, proizvodi in socialno-ekonomska  predanost.

S podpisom UN Global Comapact pogodbe leta 2003 smo za zavezali k uresničevanju desetih načel, ki se nanašajo na odnose, na človekove pravice, delovne standarde, zaščito okolja in boj proti korupciji - ne samo v podjetju Wienerberger, ampak v celotni preskrbovalni verigi.

 

Ekološko sprejemljiva proizvodnja

V procesu proizvodnje učinkovito in odgovorno izkoriščamo energijo, surovine in vodo. Zmanjšujemo emisije CO2 ter povečujemo materiale, ki jih recikliramo. Glineni proizvodi so naravni gradbeni material, saj je njihova glavna sestavina glina ter voda. Obe prihajata direktno iz narave.

Sodelovanje z dobavitelji temelji na spoštovanju ekoloških in socialnih standardov, ki jih definira Kodeks poslovanega sodelovanja.

Za vse proizvodne aktivnosti so definirani osnovni dejavniki trajnosti:  

  • Energetska učinkovitost in zaščita zraka
  • Racionalna poraba vode
  • Razpoložljivost surovin in koriščenje recikliranih materialov
  • Izogibanje nevarnih snovem
  • Zaščita lokalnega habitata in varovanje okolja na področju glinokopa
  • Učinkovitost resursov  in gospodarno ravnanje z odpadki
Wienerberger glinokop Karlovec, Hrvaška
Wienerberger glinokop Karlovec, Hrvaška
© Wienerberger d.o.o.

Zaradi pridobivanja surovine za potrebe proizvodnje, se izvajajo izkopi gline na lokacijah v neposredni bližini proizvodnih enot. Z revitalizacijo teh površin, nastajajo jezera, ki so bogata z raznimi vrstami rib in zanimiva kopališča ter izletniške točke lokalnega prebivalstva. 

Architects working in their office

Prijava na novice

Naše novice prinašajo najpomembnejše informacije iz delovanja podjetja Wienerberger. Prijavite se in informacije boste prejemali direktno na vaš elektronski naslov.