Izjava o lastnostih in CE-oznaka - DoP

Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, morajo sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da dajejo na trg samo tiste gradbene proizvode ali omogočijo njihovo dostopnost samo tistih proizvodov, ki so v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 oziroma Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1).

Uredba (EU) št. 305/2011 določa pogoje za dajanje na trg tistih gradbenih proizvodov, ki so zajeti v harmoniziranih tehničnih specifikacijah (harmoniziranem standardu ali evropski tehnični oceni). Proizvajalec tovrstnih »harmoniziranih« gradbenih proizvodov zanj izda Izjavo o lastnostih (DoP) in proizvod označi s CE informacijo, predno je le-ta dan na trg.

Proizvajalec z izdajo izjave o lastnostih (DoP) prevzame odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z navedenimi lastnostmi. 

Koda Izjave o lastnostih (DoP) je na Deklaraciji. Vnos kode  v iskalni mehanizem za Izjave o lastnostih (DoP), se nahaja na lokalnem spletnem mestu. Z vpisom  kode  DoP je omogočen takojšen izpis dokumenta.

Wienerberger izpolnjuje zahteve Uredbe o gradbenih proizvodih na različne načine:

Skozi APP in kodo QR na vsaki paleti (deklaracija) aktivno podaja izjavo o lastnostih in s tem izjavo o lastnostih v vseh jezikih evropskega trga Wienerbergerja.

Poleg tega je za poenostavitev uporabe poslovnih subjektov mogoče prenesti in natisniti Izjavo o lastnostih v vseh ustreznih jezikih s spletne strani Wienerbergerja: ce.wienerberger.com