Pravilnik o zasebnosti GardenVisions

Pravilnik o zasebnosti

Verjamemo, da je zaščita vaše zasebnosti in vaših osebnih podatkov pomembna, zato smo na to posebej pozorni v naših poslovnih odnosih. Spoštujemo zaupnost vaših osebnih podatkov in vedno delujemo v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in določbami tega Pravilnika o zasebnosti.

1. Obseg tega Pravilnika o zasebnosti

Namen tega Pravilnika o zasebnosti je obvestiti vas o tem, kako Semmelrock Stein + Design d.o.o. (v nadaljevanju: "Semmelrock") uporablja osebne podatke, ki se zbirajo o uporabnikih mobilne aplikacije "GardenVisions" in se nato uporabljajo, posredujejo tretjim osebam ali obdelujejo na kakršen koli drug način.

Ta Pravilnik o zasebnosti se nanaša na Semmelrock Stein + Design d.o.o. in se nanaša na spletne storitve drugih podjetij skupine Wienerberger ali na spletne storitve tretjih oseb.

2. Zbiranje podatkov

2.1. Podatki, ki jih navedete

Za uporabo naših spletnih storitev praviloma razkritje osebnih podatkov ni potrebno. Če se osebni podatki (ime, poštni naslov ali e-poštni naslov) zbirajo kot del naših spletnih storitev, se to v največji možni meri izvaja prostovoljno, predvsem pri naročanju kataloga. Če nam želite na primer posredovati svoje zasnove GardenVisions aplikacije, potrebujemo vaš e-poštni naslov in podatke, ki nam omogočajo, da preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova.

2.2. Samodejno zbrani podatki

Zaradi varnosti podatkov in za optimizacijo dostopnosti uporabnikov zbiramo tudi neosebne podatke o uporabi naših spletnih storitev. Na primer, shranjuje se spletni brskalnik, ki ga uporabljate, operacijski sistem, ime domene spletnega mesta, ki ste ga nazadnje obiskali pred dostopom do našega spletnega mesta, število obiskov in povprečni čas, preživet na našem spletnem mestu, ter strani, do katerih ste dostopali.

Tako samodejno zbrani podatki niso povezani s podatki iz drugih virov. Pridržujemo si pravico do naknadnega preverjanja takšnih informacij, če bomo opozorjeni na posebne znake nezakonite uporabe.

3. Uporaba osebnih podatkov

Načeloma se osebni podatki, ki jih posredujete, obdelujejo in uporabljajo izključno za določene namene. To vključuje zlasti:

Zagotavljanje, izboljšanje in podporo našim spletnim storitvam: to vključuje analizo podatkov, identifikacijo trendov uporabe ter izračune in statistiko uporabniških vzorcev

Trženje: Vaši osebni podatki se bodo uporabljali za tržne namene, kot so ankete, nagradne igre ali druge oglaševalske kampanje, če ste se strinjali s takšno uporabo. V tem primeru bodo vaši podatki shranjeni dve leti, razen če je zaradi drugih razlogov daljše shranjevanje zakonsko dovoljeno. Vaše soglasje za uporabo osebnih podatkov v tržne namene lahko kadar koli prekličete. Za podrobnosti glejte točko 5.

Uporaba kontaktnega obrazca: Če uporabljate kontaktni obrazec, se podatki, ki ste jih navedli v kontaktnem obrazcu, vključno z vašimi kontaktnimi podatki, uporabljajo za obdelavo zahteve in se shranijo za kasnejšo uporabo, če se pojavi potreba za dodatnimi vprašanji. Če je potrebno za obdelavo vaše zahteve, lahko vaše osebne podatke posredujemo tudi drugim podjetjem v skupini Wienerberger (glejte točko 4) ali vpletenim tretjim osebam. Vaši osebni podatki se bodo hranili med obdelavo zahteve in največ en mesec po zaključku obdelave, razen če je iz drugih razlogov zakonsko dovoljeno shranjevanje dlje časa.

Zaščita pravic in lastnine: Če imamo razlog, da verjamemo, da so bile pravice ali lastnina podjetja Semmelrock Stein + Design d.o.o., njenih dobaviteljev in kupcev ali tretjih oseb kršene ali bi lahko bile kršene, lahko vaše osebne podatke uporabimo in prenesemo za njihovo zaščito pravic in/ali take lastnine. Poleg tega si pridržujemo pravico do razkritja vaših osebnih podatkov, če tako razkritje zahteva zakon ali odredba pristojnih organov, da bi zaščitili redni postopek v skladu s postopkom, navedenim na naši/naših spletnih straneh, in zaščitili zgoraj navedene pravice.

Čiščenje in konsolidacija podatkov: Občasno lahko osebne podatke, ki jih posredujete, preverimo ali združimo s (i) podatki iz naših obstoječih registrov (online in offline), (ii) s podatki, pridobljenimi od pravnih prednikov, ali (iii) s podatki iz drugih virov.

4. Prenos in razkritje Vaših osebnih podatkov

Glede na vrsto storitve, ki ste jo zahtevali (npr. povratni klic, naročilo, zahteva za storitev, informacije itd.), se vaši podatki lahko izmenjujejo s tretjimi osebami, ki sodelujejo pri izvedbi naročila (npr. poštnimi podjetji, bankami itd.) ali z drugimi družbami skupine Wienerberger. Prav tako bomo morda morali razkriti osebne podatke, da bomo izpolnili zakonske zahteve ali uveljavili nekatere pravice in sporazume.

Prenos podatkov tretjim osebam: za izvajanje določenih naročil in zagotavljanje določenih storitev sodelujemo z zunanjimi ponudniki storitev. Takšni ponudniki storitev ne smejo uporabljati ali prenašati podatkov, ki smo jih zbrali in obdelali, za noben drug namen, razen za izvrševanje naročil podjetja Semmelrock Stein + Design d.o.o.

Uporaba podatkov znotraj skupine: Semmelrock Stein + Design d.o.o. je del skupine Wienerberger, mednarodne skupine podjetij s čezmejnimi notranjimi operativnimi procesi, strukturami in tehničnimi sistemi. Vaše osebne podatke lahko uporabimo znotraj skupine Wienerberger in jih po potrebi prenesemo na naša spletna mesta v drugih državah za namene iz točke 3 in v skladu s to politiko zasebnosti. Naše smernice in postopki za varstvo podatkov v celotni skupini so zasnovani tako, da zagotavljajo enako visoko raven varstva podatkov v vseh državah, v katerih delujemo. Za celoten seznam družb v naši skupini kliknite https://www.wienerberger.com/contact ali https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.

Skladnost z zakoni in podobnimi obveznostmi: Vaše osebne podatke bomo prenesli, da bi: (i) izpolnili zakonske obveznosti ali upoštevali zakone in druge predpise, javne organe ali obvezne ukrepe, (ii) odkrili in preprečili varnostne grožnje, prevare ali druge zlonamerne dejavnosti, (iii) zaščito in/ali uveljavljanje pravic in lastnine podjetja Semmelrock Stein + Design d.o.o. ali tretjih oseb ter (iv) zaščito pravic in osebne varnosti naših zaposlenih in tretjih oseb.

5. Pravica do informacij, pravica do umika in brisanja vaših osebnih podatkov

Imate pravico zahtevati pisne podatke o svojih osebnih podatkih, ki smo jih shranili. Poleg tega imate v zvezi z uporabo vaših osebnih podatkov pravico popraviti, izbrisati, onemogočiti ali omejiti obdelavo ter pravico do vložitve pritožbe pri organu za varstvo podatkov. Prosimo, da takšne zahteve in vsa druga vprašanja posredujete na kontaktno točko iz točke 7.

Agencija za varstvo osebnih podatkov je pristojna za nadzor obdelave osebnih podatkov v Republiki Hrvaški in v skladu s tem tožena stranka na navedeni organ vloži pritožbo glede kršitve pravic, zajamčenih z omenjenimi predpisi.

6. Varnost podatkov

Semmelrock Stein + Design d.o.o. uporablja širok spekter ukrepov za varnost podatkov, da zagotovi zaupnost in celovitost Vaših osebnih podatkov. Glede na naravo interneta pa Vas želimo opozoriti na dejstvo, da lahko pri prenosu podatkov po internetu obstajajo varnostne pomanjkljivosti (npr. komunikacija po e-pošti) in da popolna zaščita podatkov pred tretjiimi osebami ni mogoča.

7. Kontakt

Za vsa vprašanja v zvezi s tem pravilnikom o zasebnosti ali obdelavo vaših podatkov se obrnite na:

Semmelrock Stein + Design d.o.o.

Otok Oštarijski 4e

47300 Ogulin

047 819 200

zastitapodataka@semmelrock.com