Semmelrock Castello ograda sivo prošarana otučena 1

Informacije o izdelkih

 

Barva in struktura

Barvnih in strukturnih odstopanj ni mogoče preprečiti zaradi uporabe naravnih surovin (cement, pesek itn.), ki so podvržene naravnim nihanjem. Barvani betonski izdelki vsebujejo visokokakovostne barvne pigmente, obstojne na UV žarke. Uporaba in vremenski vplivi lahko tekom časa povzročijo spremembo barve in strukture površine. Razlike, ki morda obstajajo na začetku, na splošno tekom uporabe izginejo. Prosimo upoštevajte, da je ta učinek močnejši, če so izdelki delno pod streho in delno izpostavljeni vremenskim vplivom. Za doseg privlačnega prelivanja barv in enakomerne površine pazite pri polaganju, da mešano uporabljate proizvode iz več palet ene dostave ter da pri polaganju obračate oplemeniteno stran navzgor. Prosimo upoštevajte tudi, da so vzorci betonskih proizvodov v prvi vrsti namenjeni kot orientacijska pomoč za vašo osebno odločitev. Barvnih in strukturnih razlik tehnično ni mogoče preprečiti. Nikakor pa te ne vplivajo na uporabnost naših betonskih proizvodov in jih zato ne priznavamo kot reklamacijo!

Spremembe barv

V posameznih primerih se lahko zaradi vremenskih in okoljskih vplivov barvni odtenki površin kamnov obarvajo nežno rumenkasto ali rjavkasto. Ker na pojav tovrstnih sprememb barve ne moremo vplivati, rahla sprememba barve ne more biti razlog za reklamacijo.

Kakovost

Semmelrock jamči za odpornost na mraz in sol vseh deklariranih proizvodov skladno z normami EN 1338, EN 1339 ter EN 1340. Za posipavanje poledenelih površin se lahko uporabijo samo sredstva, ki so ustrezna za betonske proizvode (npr. na osnovi NaCl). Sredstva za posipavanje poledenelih površin na osnovi snovi, ki vsebujejo sulfate, lahko na naših betonskih materialih povzročijo škodo.

Podatki o Bradstone izdelkih

Bradstone izdelki temeljijo na tradicionalni proizvodnji. Po polaganju pride zaradi vremenskih razmer do spremembe barve in površina pridobi izgled naravnega kamna, ki predstavlja končni videz površine. Pri posameznih vrstah plošč lahko pride do spremembe barve, kot tudi do apnenega izcvetanja. Razlike v velikosti posameznih plošč produkcijske serije so narejene namerno, saj poudarjajo njihov individualni značaj. Pri polaganju plošč je obvezno zapolnitev fug s fugirno maso, njene sledi pa je potrebno takoj odstraniti. Za fugiranje Bradstone plošč priporočamo uporabo enokomponente fugirne mase.

Luščenje robov

Spojni kamni, plošče ipd., ki so položeni s preozko fugo ali kjer zgornji ustroj ni dovolj nosilen, so zaradi tega – eventualno že pri vibracijskem utrjevanju – izpostavljeni obremenitvam robov, proti katerim niso odporni niti najbolj kakovostni betoni. Posledica je luščenje robov. To ni pomanjkljivost izdelka, temveč napaka zgornjega ustroja oz. načina polaganja.

Reklamacije

Blago je treba ob prevzemu ter pred vgradnjo vizualno pregledati. Če se ugotovijo pomanjkljivosti v kakovosti, jih je treba reklamirati pred vgradnjo blaga. V primeru utemeljene reklamacije bomo zamenjali izključno material izdelan iz naše strani. Stroški polaganja se običajno ne morejo nadomestiti. V primeru neupravičenih reklamacij se dodatno delo zaračuna stranki.

Umetno starani izdelki

Pri umetno staranih izdelki (tlakovci z imitacijo starega kamna) se lahko robovi in delci močno in zelo neenakomerno odlomijo od izdelka. Pri tem lahko postanejo vidni tudi deli osnovnega betona. Tudi po polaganju in pri uporabi se lahko še odlomijo delci izdelkov. Sloj prahu, ki je morda ob dobavi prisoten na izdelkih, čez nekaj časa izgine zaradi običajne izpostavljenosti vremenskim vplivom.

 

Rezerva

Priporočljivo je hraniti določeno število kamnov kot rezervo, s katerimi lahko po potrebi brez čakalnih dob, neproblematično in brez večjih barvnih odstopanj zamenjamo posamične kamne ali manjše površine.

Apneno izcvetanje

Semmelock zid bez vapnenca

Pri svetlih madežih ali sivih meglicah, ki včasih nastanejo na betonskih kamnih, gre za tako imenovano apneno izcvetanje. Temu se tehnično ne da izogniti in se glede na vremenske vplive in uporabo tvori z različno intenzivnostjo. Pri prizadetosti izgleda površine je možno čiščenje s kislim čistilom (npr. odstranjevalec  apnenčastih in cementnih meglic). Izcvetanje je naravni pojav in se pojavlja pri vseh betonskih proizvodih.

Semmelrock zid s vapnencom

Kakovost Semmelrockovih izdelkov se z izcvetanjem ne zmanjša, zato ga tudi ne priznavamo kot razlog reklamacije. Velik del Semmelrock izdelkov izkazuje notranjo hidrofobnost, kar apneno izcvetanje zmanjša na minimum (gl. slike levo).

Semmelrock Castello ograda sivo prošarana otučena 1
© Wienerberger d.o.o