Lifestyle

Podnebne spremembe in dekarbonizacija

Naš dolgoročni cilj je implementirati »Evropski zeleni dogovor« (Euroepan Green Deal): Wienerberger si najkasneje do leta 2050 želi postati podnebno-nevtralen. Ta cilj je mogoče doseči z dekarbonizacijo proizvodnih procesov, inovativnim portfolijem izdelkov in novimi tehnologijami.

Podnebne spremembe ogrožajo naše preživetje na tem planetu. Samo gradbeni sektor je odgovoren za tretjino svetovne porabe energije in skoraj 40% nastanek CO2 emisij. Z našimi inovativnimi izdelki in sistemi ustvarjamo rešitve za dekarbonizacijo. S takšnimi prijemi podpiramo »Evropski zeleni dogovor« in se pripravljamo na prihodnost. 

Celovite in pametne rešitve

Dekarbonizacija in prilagoditev podnebnim spremembam so zelo pomembne tematike za Wienerberger. Takšni izzivov se lotimo z iskanjem rešitev, ki so primerne za prihodnost.

  • Skupinska predanost: Znotraj Skupine Wienerberger, smo dekarbonizaciji predani vzdolž celotne vrednostne verige – od zasnove izdelkov do proizvodnje in končne uporabe naših izdelkov.
  • Pozitivno ravnovesje stavb in podnebja: V prihodnosti bi morale stavbe hraniti več CO2, kot ga oddajo skozi njihovo celotno življenjsko dobo. Z našimi izdelki in rešitvami na področju gradbenih materialov aktivno prispevamo k doseganju tega cilja.
  • Plastični cevovodni sistemi, ki izpolnjujejo bodoče zahteve o dobavi energije: Delamo na razvoju in dobavi, na plastiki osnovanih, cevovodnih sistemih za vodik in bioplin. Takšni visokotlačni sistemi se uporabljajo v prometu in industriji.
  • Podnebno odporni habitati, energetsko učinkoviti izdelki: Globalni trendi, kot so podnebne spremembe, ustvarjajo nove zahteve, na primer pri upravljanju voda. Globalni trendi so tako glavno vodilo v razvoju celovitih in pametnih izdelkov ter sistemskih rešitev.  

Naš dolgoročni cilj je implementirati »Evropski zeleni dogovor« (Euroepan Green Deal): Wienerberger si najkasneje do leta 2050 želi postati podnebno-nevtralen. Ta cilj je mogoče doseči z dekarbonizacijo proizvodnih procesov, inovativnim portfolijem izdelkov in novimi tehnologijami. – Johannes Rath, CTO, Wienerberger Building Solutions

Naš cilj? Kaj želimo doseči?

15 % manj CO2 emisij (področji 1 in 2) do leta 2023 v primerjavi z letom 2020

Ta cilj vključuje zmanjšanje:

  • Emisij področja 1: neposredne emisije CO2 iz primarnih virov energije in surovin (posebnega pomena za proizvodnjo keramike).
  • Emisij področja 2: posredne emisije CO2 iz porabe električne energije skupine Wienerberger; emisije iz proizvodnje električne energije

 

Naši ukrepi - kaj počnemo?

V naši nabavi spodbujamo cirkulacijo s povečanjem količine rabljenih sekundarnih surovin. Upravljanje oskrbe po skupinah olajša optimizacijo prevoza. Poleg tega smo se odločili, da se v celoti posvetimo zeleni energiji. V proizvodnji in pri snovanju izdelkov minimaliziramo CO2 emisije skozi tehnološke inovacije. Preostale emisije toplogrednih plinov se zmanjšujejo s programi za varstvo podnebja.

S tekočimi programi optimizacije, kot sta Program za izboljšanje proizvodnega obrata (PIP) in Program proizvodne odličnosti (PEP), kot tudi s pristopom vodenja Lean Six Sigma, izboljšujemo svoje proizvodne postopke in optimiziramo procese. Spodbujamo dekarbonizacijo naših izdelkov skozi inovacije in novimi zasnovami izdelkov. Primeri vključujejo podnebno-nevtralne opeke in sončne panele, ki so vgrajene v strešne površine. Naši izdelki in rešitve so naš odziv na podnebne spremembe. Primeri vključujejo naša pametna črpališča, sisteme za upravljanje deževnice in ozelenitev streh ter fasad za boljšo mikroklimo. 

 

Naš uspeh in naši izzivi – optimiziranje procesa in nova področja

Naša prizadevanja za dekarbonizacijo so bila še posebej uspešna v segmentih glinenih blokov in strešnikov. V zadnjih letih smo presegli cilje v smislu večje učinkovitosti, vendar pa je za pravo dekarbonizacijo potrebno dosti več kot le optimizacija procesov. Potrebno bo najti nove načine in razviti nove procese. 

Skladno s cilji bo Wienerberger za dekarbonizacijo  letno porabil 60 milijonov evrov. Te investicije vključujejo raziskave in razvoj, inovativne procese in nove izdelke. 

Dekarbonizacija u brojkama
Dekarbonizacija u brojkama
© Wienerberger
Bezoek onze showroom

Od ideje do realizacije

Wienerberger tehnična podpora

Lahko vam pomagamo pri uresničitvi vaših želja! 

  • Brezplačno svetovanje o izboru primernega materiala 
  • Brezplačno svetovanje o vgradnji naših materialov 
  • Brezplačna inštruktaža na terenu (na zahtevo)
  • Brezplačni izračun potrebnih količin za vaš projekt 

Kontaktirajte nas direktno: