Konferencija
© Wienerberger d.o.o.

Kako projektirati in graditi po sistemu sNES

Wienerberger vas v mesecu juniju vabi na spletna strokovna predavanja, ki so usmerjena k projektiranju  sNES, ter  potresno odporne zidane gradnje.

Skoraj nič energijske stavbe so postale najvišja prioriteta v sodobnem gradbeništvu.

Ste zasedeni? Izobražujte se preko spleta in brezplačno!

Pridružite se spletnim strokovnim predavanjem ter zanimivim in aktualnim temam.

Sodelovanje in kreditne točke

Sodelovanje je brezplačno, vsak webinar pa se po Programu stalnega strokovnega usposabljanja točkuje z dvema (2) točkama.

 • Udeležencem webinarja ki so člani IZS ali ZAPS ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker bo vlogo za vse slušatelje oddalo podjetje Wienerberger, kot organizator izobraževanja za vse tri webinarje, (16.6., 17.6. in 23.6.2020) skupno torej šest (6) točk in bodo točke pripisane avtomatično.
 • Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na webinarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
 • Pooblaščenim in nadzornim inženirjem bomo izdali potrdila o udeležbi na webinarju, kar potrjuje pridobitev kreditnih točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
 • Vsem  udeleženim arhitektom, bomo po končanih webinarjih izdali potrdila o udeležbi, za potrditev kreditnih točk, skladno s stalnim strokovnim usposabljanjem.
 • Zaradi vodenja evidence, vas prosimo, da ob prijavi vpišete vašo identifikacijsko številko IZS oziroma ZAPS.

Udeleženci  webinarjev bodo v digitalni obliki prejeli celotno gradivo predavanj po vseh treh zaključenih strokovnih predavanjih.

Webinar 1: v torek, 16.6.2020 od 13.00 do 14.30 ure

Projektiranje sNES – strokovno izobraževanje  za arhitekte in projektante

Program, predavatelji trajanje predavanja

 1. Osnovni principi pravilnega pristopa k projektiranju sNES,
          Predavatelj dr. Miha Praznik, ZRMK
 2. Orodje za pomoč in hitrejše projektiranje
          
  Predavatelj: Josip Šabić, univ. bac .ing. aedif., Baldinistudio d.o.o.
 3. Osnovni pristop pri projektiranju po sNES z novo generacijo opeke z integrirano toplotno izolacijo
          
  Predavatelj: Irena Hošpel gr. inž., Wienerberger d.o.o.

Webinar 2: v sredo, 17.6.2020 od 13.00 do 14.30 ure

Izvedba  sNES – strokovno izobraževanje  za arhitekte in projektante

Program in  predavatelji

 1. Primer iz prakse:  Optimizacije v primeru izvedbe sNES,
          
  Predavatelj dr. Miha Praznik, ZRMK
 2. Simulacija primera sNES iz prakse, s pomočjo orodja BIM
          
  Predavatelj: Gianmarco Ćurčić Baldini, dia., Baldinistudio
 3. Primer iz prakse:  sNES e4 opečna hiša (Slovenija in Hrvaška)
          
  Predavatelj: Irena Hošpel gr. inž., Wienerberger d.o.o.

Webinar 3: v torek, 23.6.2020 od 13.00 do 14.30 ure

Potresna odpornost zidanih stavb z opeko nove generacije – strokovno izobraževanje za arhitekte in projektante

Program in  predavatelji

 1. Potresna odpornost zidanih stavb
          
  Predavatelj prof. dr. Miha Tomaževič
 2. Opečno zidovje kot polnilo in sodobni pristopi projektiranja zidanih konstrukcij na osnovi raziskav
          
  Predavatelj: prof. dr.sc Boris Trogrlić, FGAG, Split
 3. Lastnosti opeke nove generacije in sistemske rešitve za povezano zidovje
      
  Predavatelj: Irena Hošpel gr. inž., Wienerberger d.o.o.

Webinar 1: v torek, 16.6.2020 od 13.00 do 14.30 ure

Program in predavatelji

    1. Osnovna principi pravilnega pristopa k projektiranju sNES,

Predavatelj: dr. Miha Praznik, Gradbeni inštitut ZRMK

Kratki opis predavatelja: vodja dejavnosti Pasivna gradnja in energijsko učinkovita prenova na Gradbenem inštitutu ZRMK, je strokovnjak na področju sistemskih rešitev, arhitekturnih in energetskih konceptov, energijske učinkovitosti in trajnostne zasnove stavb, ob upoštevanju okoljskih in ekonomskih parametrov vseživljenjskega ciklusa stavb.

Kratki povzetek predavanja: Med zahtevami za sodobne sNES prioritetno izpostavljamo energijsko učinkovitost, okoljsko sprejemljivost, izpolnjevanje različnih kriterijev trajnostne gradnje, ipd. Te zahteve običajno izpolnjujemo s ciljno prilagojenimi tehničnimi rešitvami. Ob tem pa pozabljamo da je prvi korak, ki ima obenem največji vpliv na prav vse posledične izbore tehničnih ukrepov ter obenem tudi investicijo, prav arhitekturna rešitev in energetski koncept. V predavanju bodo s ciljem predstavitve pomena ustrezne zasnove prikazani ključni koraki v načrtovanju visoko učinkovite sNES, za značilne vrste stavb, s poudarkom na specifičnosti posameznih primerov in iz njih izhajajočih rešitev za gradnjo.

 

    2. Orodje za pomoč in hitrejše projektiranje

Predavatelj: Josip Šabić, univ. bac .ing. aedif. Baldinistudio

Kratki opis predavatelja: BIM Coach v podjetju Baldini studio d.o.o. Zagreb. Podjetje se ukvarja z oblikovanjem v arhitekturi, razvojem in implementacijo BIM sistemov in naprednih računalniških tehnologij celostnega oblikovanja.

Specializiran za: Izvajanje BIM-a v oblikovalskih pisarnah, Allplan architecture/Engineering,5D BIM oblikovanje.

Kratki povzetek predavanja: uporabo BIM orodja za hitrejše projektiranje sNES stavbe. V programski opremi Allplan s pomočjo Wienerberger knjižnice zidne opeke mogoče je samodejno natisniti zahtevane količine materialov in ocene stroškov.

 

    3. Osnovni pristop pri projektiranju po sNES z novo generacijo opeke z integrirano toplotno izolacijo

Predavatelj: Irena Hošpel gr. inž., Wienerberger d.o.o.

Kratki opis predavateljice: Produktni vodja v regiji Adriatic za zid z dolgoletnimi izkušnjami v gradbeništvu in pri razvoju izdelkov in sistemskih rešitev na področju zidanih konstrukcij. Članica SIST TC CAA, TC KON, TC TOP TC TGO in CEN TC 88 ter, registrirani strokovnjak DGNB.

Kratki povzetek predavanja: Prikaz primera in sistemskih rešitev zgrajenega objekta iz prakse z monolitno ovojnico stavbe in pripadajočih sistemskih rešitev za izpolnitev kriterijev sNES.

Webinar 2: v sredo, 17.6.2020 od 13.00 do 14.30 ure

Program in predavatelji

    1. Primer iz prakse:  Optimizacije v primeru izvedbe sNES,

Predavatelj dr. Miha Praznik, ZRMK

Kratki povzetek predavanja: Vsako sodobno stavbo, ki je novogradnja ali celovita prenova v kategorijo SNES, med drugim predstavlja tudi skupek prilagojenih tehničnih in tehnoloških rešitev, ki zaznamujejo njene energetske, okoljske, bivalne in pa seveda tudi ekonomske performanse. S ciljem visoko učinkovite gradnje tudi v ekonomskem pogledu prihaja do izraza pomen racionalizacij in optimiranj, s katerimi že v fazi načrtovanja želimo povečevati kakovost stavbe in njeno funkcionalnost. Prav tako pa se z istimi zahtevami za po racionalnosti in optimiranju srečujemo tudi pri zagotavljanju kakovosti v fazi gradnje. Rešitve in pristopu pri tem so različni, kar bo predstavljeno na primeru različnih izvedenih projektov.

           

    2. Simulacija primera sNES iz prakse, s pomočjo orodja BIM

Predavatelj: Gianmarco Ćurčić Baldini, dia., Baldinistudio d.o.o.

Kratki opis predavatelja: direktor podjetja Baldinistudio d.o.o. Zagreb. Baldinistudio se ukvarja z oblikovanjem v arhitekturi, razvojem in implementacijo BIM sistemov in naprednih računalniških tehnologij celostnega oblikovanja. Specializiran za: Arhitekturno oblikovanje, zlasti izvedbeni projekti, 5D BIM oblikovanje, Koordinacijski načrti in vključitev vseh projektov v virtualni model stavbe, Rendering in animacije, Merjenje obstoječega stanja in integracija podatkov v FM sisteme

Kratki opis predavanja: Zahvaljujoč BIM-u lahko izračunate urno porabo energije v stavbi. Programska oprema Allplan v kombinaciji z dodatkom AX3000 ponuja enostavno in hitro energetsko simulacijo. Na ta način dobite stroškovno najučinkovitejšo rešitev za vlagatelja, ki je skladna z zahtevami glede zmogljivosti sNES.

 

    3. sNES e4 opečna hiša:  Primer iz prakse (Slovenija in Hrvaška)

Predavatelj: Irena Hošpel gr.inž., Wienerberger d.o.o.

Kratki opis predavateljice: Produktni vodja v regiji Adriatic za zid z dolgoletnimi izkušnjami v gradbeništvu in pri razvoju izdelkov in sistemskih rešitev na področju zidanih konstrukcij. Članica SIST TC CAA, TC KON, TC TOP TC TGO in CEN TC 88 ter, registrirani strokovnjak DGNB.

Kratki povzetek predavanja: Prikaz primera in sistemskih rešitev zgrajenega objekta iz prakse z monolitno ovojnico stavbe in pripadajočih sistemskih rešitev za izpolnitev kriterijev sNES.

Kratki opis predavanja: Prikaz realiziranih e4 objektov v regiji Adriatic in primerjava s klasičnimi sistemi gradnje.

Webinar 3: v torek, 23.6.2020 od 13.00 do 14.30 ure

Potresna odpornost zidanih stavb z opeko nove generacije – strokovno izobraževanje za arhitekte in projektante

Program in predavatelji:

    1. Potresna odpornost zidanih stavb

Predavatelj: prof. dr. Miha Tomaževič

Kratki opis predavatelja: prof. dr Miha Tomaževič je eden najvidnejših slovenskih strokovnjakov za gradbeništvo. Ožje področje njegovega znanstvenega dela je obnašanje zidanih in armiranobetonskih gradbenih konstrukcij pri potresni obtežbi. Dolga leta so bile njegove osrednja naloge eksperimentalne raziskave na področju potresno odpornih zidanih stavb, dosežene rezultate zelo uspešno uporablja pri razvoju metod analize in projektiranja.

Kratka vsebina predavanja: Prikazani so primeri poškodb in značilni mehanizmi obnašanja in porušitve zidov in zidanih konstrukcij pri potresni obtežbi. Opisani so sistemi zidane gradnje in njihove značilnosti. Obrazložene so enačbe za izračun strižne in upogibne odpornosti nearmiranih in armiranih zidov, kakor tudi enostavna porušna metoda za oceno potresne odpornosti zidanih konstrukcij. Povzeta so tudi nekatera najpomembnejša določila in zahteve evropskih standardov, evrokodov, za projektiranje zidanih konstrukcij na potresnih območjih.

 

    2. Opečno zidovje kot polnilo in sodobni pristopi projektiranja zidanih konstrukcij na osnovi raziskav

Predavatelj: prof. dr. sc. Boris Trogrlić, Fakulteta za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo, Split

Kratki opis predavatelja: prof. dr. sc. Boris Trogrlić je redni profesor in znanstveni svetovalec  na Univerzi v Splitu, Fakulteta za gradbeništvo, arhitekturo in  geodezijo.  Glavne aktivnosti: znanstveno - raziskovalno delo na področju tehničnih znanosti – Nosilne konstrukcije in numerično modeliranje ter potresno inženirstvo.

Kratka vsebina predavanja: Prikaz eksperimentalnega preizkušanja polnilnega zidovja pri delovanju sile pravokotno na ravnino zidu s tremi različnimi oblikami sidranja opečnega zidu v armirano betonski zid ter primerjava rezultatov  numerične analize na  osnovi računalniške simulacije transmisijskega toplotnega toka skozi opečni zid z integrirano toplotno izolacijo in armirano betonski zid z izolacijo. Analiza izkazuje na velike prihranke energije v primeru zunanjega opečnega zidu.

                  

    3. Lastnosti opeke nove generacije  in sistemske rešitve za povezano zidovje

Predavatelj: Irena Hošpel gr. inž., Wienerberger d.o.o.

Kratki opis predavateljice: Produktni vodja v regiji Adriatic za zid z dolgoletnimi izkušnjami v gradbeništvu in pri razvoju izdelkov in sistemskih rešitev na področju zidanih konstrukcij. Članica SIST TC CAA, TC KON, TC TOP TC TGO in CEN TC 88 ter, registrirani strokovnjak DGNB.

Kratka vsebina predavanja: Z inovativnimi opečnimi sistemskimi rešitvami z integrirano toplotno izolacijo je gradnja preprosta, učinkovita, suha in inovativna. Celovite rešitve za doseganje standarda sNES, hkrati pa optimizacija stroškov gradnje in stroškov v celotnem življenjskem obdobju stavbe.

Architects working in their office

Prijava na novice

Novice prinašajo najpomembnejše informacije iz podjetja Wienerberger. Preprosto se prijavite in novice boste prejeli na vaš e-poštni naslov. 

Naš servis in orodja

Prodajna področja

Za vse informacije povezane z nabavo in cenami Wienerberger proizvodov kontaktiranjte naše območne vodje prodaje. 

Tehnična podpora in svetovanje

Za optimalno tehnično podporo in svetovanje končnim kupcem, izvajalcem, arhitektom ter poslovnim partnerjem, skrbi naš tehnični tim.