La Linia opločnici i La Linia ploče

Trajnostni pristop k projektiranju potresno obstojnih zidanih stavb

Wienerberger v sodelovanju s Slovenskim združenjem za trajnostno gradnjo GBC Slovenija, v četrtek 21. aprila ob 9.uri, organizira strokovno srečanje, katerega osrednja tema bo projektiranje potresno obstojnih zidanih stavb. 

V Sloveniji imamo velik delež starejših stavb, ki so v celoti ali delno potresno ogrožene in jim bo treba za izboljšanje protipotresnega stanja skladno z aktualnimi predpisi in priporočili stroke zagotoviti ustrezno nosilnost, stabilnost in potresno odpornost. Z zmanjšanjem potresnega tveganja se bo povečevala varnost stavbnega fonda in z njim tudi varnost uporabnikov stavb.

Čeprav veliko sredstev vlagamo v energetsko prenovo, bo moral gradbeni sektor za večjo potresno odpornost in za varovanje zdravja in življenja ljudi odslej več pozornosti posvetiti prav konstrukcijski odpornosti stavb. Na podlagi seizmičnih analiz bo treba povečati delež stavb s celostno prenovo ter zanje zagotoviti vire financiranja. Posegi bodo morali biti prilagojeni konstrukcijski zasnovi, načinu gradnje in uporabljenim materialom zidanih stavb. Za trajnostni pristop velja, da utrjevanje konstrukcije in sočasna celovita in kakovostna sanacija hkrati upoštevata vse zahteve, povezane z izboljšanjem bivalnega ugodja v stavbi ter učinkovite rabe energije. Pri tem je pomembno, da mora biti vsak konstrukcijski ukrep celovito in kakovostno zasnovan in  tehnološko ustrezno izveden. Reševanje te problematike zato naslavlja tudi ustrezno usposobljenost projektantov in izvajalcev protipotresne utrditve stavb, hkrati pa bo treba z novimi usmeritvami seznaniti tudi investitorje, upravljavce in vzdrževalce objektov.

 

Predavanja bodo prispevali predstavniki ZAG, strokovnjaki z raziskovalnega inštituta InnoRennew CoE & Univerze na Primorskem, Univerze v Splitu ter družb Wienerberger, Knauf Insulation in Greening. Strokovno izobraževanje bo potekalo v prostorih ZAG (5. nad.), Dimičeva 12, Ljubljana.

 

IZS je izobraževanje ovrednotil s tremi (3) kreditnimI točkami, akreditacijske točke pa bo podelil tudi ZAPS.  

 

Vljudno vabljeni k udeležbi!

Trajnostni pristop k projektiranju potresno obstojnih zidanih stavb

 

 

Close-up of manager working on tablet computer screen, CRM, SAP

Prijava na novice

Novice prinašajo najpomembnejše informacije iz podjetja Wienerberger. Preprosto se prijavite in novice boste prejeli na vaš e-poštni naslov. 

Naš servis in orodja

Prodajna področja

Za vse informacije povezane z nabavo in cenami Wienerberger proizvodov kontaktiranjte naše območne vodje prodaje. 

Tehnična podpora in svetovanje

Za optimalno tehnično podporo in svetovanje končnim kupcem, izvajalcem, arhitektom ter poslovnim partnerjem, skrbi naš tehnični tim.