Izzivi sodobnih gradbenih trendov -  Wienerberger Roadshow 2024

Izzivi sodobnih gradbenih trendov

7 predavateljev, 4 lokacije, 210 udeležencev! 🥳

Februarja in marca 2024 smo organizirali vseslovenski arhitekturni roadshow, ki je potekal na štirih različnih lokacijah po Sloveniji. Kot vodilno podjetje na področju gradbene industrije, se mnoga leta zavezujemo in zavedamo potreb ter želja stroke po nenehnem izobraževanju na tem področju. Prav tako se sodobna arhitektura in gradbeništvo neprestano soočata z vznemirljivimi, a hkrati zahtevnimi izzivi. To sta dva izmed razlogov, da smo se v sodelovanju z našimi partnerji, ustvarjalci bodočih zunanjih in notranjih prostorov, posvetili trenutnim trendom, izzivom in inovacijam, ki oblikujejo naše bivanjske prostore.

Strokovna srečanja smo izvedli v:

📍 Mariboru (Hotel Draš, 22.2.2024),

📍 Ljubljani (Gostila Livada, 5.3.2024),

📍 Krškem (Tri Lučke, 12.3.2024),

📍 Novi Gorici (Hotel Perla, 19.3.2024).

 

Svoje bogate izkušnje in znanje so z udeleženci delili priznani strokovnjaki iz različnih področij:

🟢 Amel Emkić, mag. inž. grad, Wienerberger: Raziskave in razvoj potresno odpornih zidanih konstrukcij

🟢 Irena Hošpel gr.inž., Wienerberger: Celovit pristop pri projektiranju trajnostnih in potresno odpornih sNES

🟢 Jernej Šilak dipl. inž. grad., Wienerberger: Sistemske in trajnostne rešitve za različne vrste streh

🟢 Stipan Mudražija, univ. dipl. inž. grad.: Kako graditi – udeleženci pri graditvi

🟢 Goran Dominko, univ. dipl. inž. arh.: Raba trajnostnih gradbenih materialov – izgled in implementacija v okolje 

🟢 Mojca Smrkolj, krajinska arhitektka, Hortis biro d.o.o.: Primeri dobre prakse krajinske arhitekture

🟢 Luka Stankovič, Semmelrock, Wienerberger: Pozitiven vpliv betonskih izdelkov na trajnost krajine in izboljšanje urbane mikroklime

 

Vrednost našega dogodka sta prepoznali tudi Inženirska zbornica Slovenije in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije*, ki sta za udeležbo na dogodku svojim članom podelili tri (3) kreditne točke. Ponosni smo, da z našimi prizadevanji za razvoj in proizvodnjo kvalitetnih izdelkov in inovativnih sistemskih rešitev, pomembno doprinašamo, smo del ter hkrati pomemben faktor sprememb gradbene kulture.