Webinar

Wienerberger webinarji

Wienerberger je od 13. aprila do 13. maja 2021 organiziral tri spletna izobraževanja (webinarje) za arhitekte, krajinske arhitekte in gradbene inženirje.

Izobraževanja so bila o aktualnih in za projektante pomembnih temah, predvsem o potresni odpornosti zidanih stavb, projektiranju skoraj ničenergijskih stavb ter zdravem in udobnem bivanju. Poleg tega so predstavljene izkušnje in pristopi slovenskih in hrvaških arhitektov pri oblikovanju in oblikovanju opečnih fasad.

MODUL 1 - Izzivi sodobnega časa in inovativni opečni sistemi

Datum in čas: 13.4.2021., 14:30-16:00

› Kreditne točke za člane ZAPS: 2 - sklop B (Teorija in referenčna praksa)

› Kreditne točke za člane IZS: 2 - izbirne vsebine

 

Teme in predavatelji:

1.       Potresno odporne zidane stavbe – prof. dr. Miha Tomaževič

Prof. dr. Tomaževič bo predaval na temo materialov in sistemov zidanja, preverjanja potresne odpornosti, preiskav potresnega obnašanja zidanih stavb ter njihove prenove in utrjevanja. Prof. dr. Tomaževič je eden najvidnejših slovenskih strokovnjakov za gradbeništvo. Ožje področje njegovega znanstvenega dela je obnašanje zidanih konstrukcij pri potresni obtežbi.

 

2.       Opečni zid kot polnilo – Amel Emkić, mag. inž. grad.

Pogost konstrukcijski sistem za večstanovanjske stavbe v Sloveniji je armiranobetonski okvir z zidanimi polnili. Razlogi za široko uporabo takšnega sistema so predvsem hitra gradnja, razpoložljivost materialov, odlične toplotno-izolacijske lastnosti opečnih zidakov ter dobra požarna odpornost. Predavanje bo na temo raziskav in razvoja sistemskih rešitev za gradnjo polnilnih zidov.
Amel Emkić je produktni vodja za zidne sisteme v podjetju Wienerberger.

 

3.       Zidni sistemi / tehnične rešitve – Irena Hošpel, dipl. inž. grad.

Inovativni zidni sistemi, kjer se kot osnovni gradnik uporablja opeka nove generacije z integrirano toplotno izolacijo – kameno volno, omogočajo doseganje najvišjih standardov za gradnjo trajnostnih skoraj nič energijskih stavb (sNES). Tehnične rešitve detajlov na ovoju stavbe so ključnega pomena za doseganje energijske učinkovitosti, zrakotesnosti, trajnosti objekta  in udobne bivalne klime. Monolitni opečni zid, ki ima toplotno izolacijo za vedno zaščiteno v notranjosti trdnih opečnih sten, je konstrukcijska rešitev, ki uporabniku zagotavlja visoko mehansko odpornost pred zunanjimi vplivi in požarno ter potresno varnost objekta.

Irena Hošpel je projektno tehnični predstavnik v podjetju Wienerberger.

MODUL 2 - Sistemske rešitve v praksi

Datum in čas: 22. 4. 2021, 14:30-16:00

› Kreditne točke za člane ZAPS: 2 - sklop B (Teorija in referenčna praksa)

› Kreditne točke za člane IZS: 1 - izbirne vsebine

 

Teme in predavatelji:

1.       Streha kot peta fasada - Tomaž Strehar

Glede na to, da je streha danes postala peta fasada stavbe, se od nje pričakuje veliko več kot je zagotavljanje varnosti. Streha je sestavni del identitete stavbe in dopolnjuje arhitekturni izraz, oziroma zagotavlja dodatno komunikacijo med arhitektom in opazovalcem. Predstavljene bodo različne rešitve tehničnih detajlov za izvedbo fasade pokrite s strešnikom, kot tudi primeri referenčnih objektov, kjer je bil uporabljen strešnik tudi na fasadi v kombinaciji s streho ali pa samostojno.

Tomaž Strehar je projektno tehnični predstavnik v podjetju Wienerberger.

 

2.       Oblikovanje urbanega okolja - Dražen Arbutina

Arhitektura za razvoj potrebuje prostor – ne samo v smislu umetniške ustvarjalnosti, temveč tudi v smislu sofisticiranega načrtovanja urbanih pejsažev. Javni prostori ustvarijo širok oder za okoliške zgradbe, ustrezne rešitve oblikovanja površin pa so tako temelj za medsebojno povezano oblikovno zasnovo mesta.

 

3.       Primer sNES hiše 2020 / Zdrava in udobna bivalna klima – Amel Emkić, mag. inž. grad.

Poleg okoljskih in estetskih zahtev, sodobna gradnja poudarja merila energijske in stroškovne učinkovitosti. Na podlagi tega je bila zasnovana hiša prihodnosti – opečna e4 hiša, katere inovativni koncept izpolnjuje vse veljavne zahteve, vključno s strogimi standardi o skoraj ničelni porabi energije. Stavbe imajo zelo velike vplive na naše zdravje in zato zdravo in udobno bivalno okolje postaja prioriteta pri gradnji. Predstavljeni bodo rezultati raziskave o vplivu različnih konstrukcijskih sklopov na notranji zrak in bivalno udobje.

Amel Emkić je produktni vodja za zidne sisteme v podjetju Wienerberger.

MODUL 3 - Fasade brez časovnih in oblikovnih okvirjev

Datum in čas: 13. 5. 2021, 14:30-16:00

› Kreditne točke za člane ZAPS: 2 - sklop B (Teorija in referenčna praksa)

› Kreditne točke za člane IZS: 1 - izbirne vsebine

 

Teme in predavatelji:

1.       Arhitektura opeke - Amel Emkić, mag. inž. grad.

Zaradi številnih dobrih lastnosti doživlja opeka svojo veliko vrnitev v svet arhitekture. Poleg tega, da nas prevzame s svojo dolgotrajnostjo, jo tudi vedno več arhitektov izbere zaradi velikega števila oblik in barv, ki so na voljo. Zaradi tega vedno pogosteje naletimo na zgradbe, ki nas že na prvi pogled osvojijo in ki imajo resnično zelo lep videz, so prave male arhitekturne mojstrovine. Je material, ki ponuja številne možnosti uporabe, ustvarjalnost in zadovoljitev potreb v sodobnem stanovanju.

2.      Kultura opečnih fasad v slovenskem arhitekturnem prostoru – prof. Tina Gregorič (Dekleva Gregorič arhitekti)

Predstavitev kulture opečnih fasad v slovenskem in mednarodnem arhitekturnem prostoru na podlagi historičnih in sodobnih primerov. Opeka je od nekdaj predmet navdušenja arhitektov. Z upoštevanjem trajnostnih aspektov, ki jih opeka ponuja, se v tem gradbenem materialu skriva velik potencial, tudi na področju razvoja inovativnih projektov. Raba opeke na fasadi je možna na različne načine in v različnih konstrukcijskih rešitvah, vsekakor pa zagotavlja izredno odpornost na zunanje  vplive, trajnost in visok nivo kvalitete bivanja.

Tina Gregorič je redna profesorica arhitekture, vodja oddelka na Tehnični univerzi na Dunaju in ustanoviteljica studia Dekleva Gregorič arhitekti.  

Veselimo se skupnega spletnega druženja!

 
we are wienerberger
Architects working in their office

Prijava na novice

Novice prinašajo najpomembnejše informacije iz podjetja Wienerberger. Preprosto se prijavite in novice boste prejeli na vaš e-poštni naslov. 

Naš servis in orodja

Prodajna področja

Za vse informacije povezane z nabavo in cenami Wienerberger proizvodov kontaktiranjte naše območne vodje prodaje. 

Tehnična podpora in svetovanje

Za optimalno tehnično podporo in svetovanje končnim kupcem, izvajalcem, arhitektom ter poslovnim partnerjem, skrbi naš tehnični tim.