Krovovi za još kvalitetnije stanovanje

Pravila in pogoji nagradne igre Wienerberger

Organizator nagradne igre je : Wienerberger d. o. o., Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru, ki ga zastopata direktorja Boris Novosel in Maja Milinović, matična št. 5076382000, ID za DDV SI 28649974, v nadaljevanju organizator.

„Osvojite Tondach dodatno opremo za streho!“

 

POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki sprejemajo pravila nagradne igre. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Spremembe pravil in pogojev nagradne igre: organizator si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ali kakorkoli pred začetkom nagradne igre, med njenim trajanjem ali po igri iz utemeljenih razlogov, navedenih v nadaljevanju, zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri posameznemu sodelujočemu ali spremeni pravila in pogoje nagradne igre. Med utemeljene razloge se šteje zlasti namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali neresničnih podatkov oziroma zavajanje organizatorja. Če se izkaže, da je sodelujoči dal lažne osebne podatke, se nagrada ne podeli.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

-              udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

-              je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

-              udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil   pravočasno;

-              v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

-              v primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (npr: elektronskega naslova oziroma podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

 

ČAS IN POTEK NAGRADNE IGRE

 Nagradna igra poteka od 3. oktobra do 31.oktobra 2019, vključno do 18.00 ure.

 

ŽREBANJE IN NAGRADE

Žrebanje vseh nagrad bo potekalo v torek, 7.11.2019 na sedežu podjetja Wienerbeger d.o.o.. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali zunanji neodvisni predstavnik.

 

Nagrade so naslednje:

Skupaj bomo nagradili 6 srečnežev - udeležencev nagradne igre ! Podeljujemo eno glavno nagrado, ki vključuje keramične in nekeramično opremo za streho Tondach v skupni vrednosti 750 € (+DDV). Nagrada vključuje opremo za streho v velikosti do 150 m2; strešno folijo Tondach, slemensko grebenski prezračevalni trak, slemenjake, zračnike, zaščitno mrežico proti pticam, snegobrane, vetrne sponke ter ostalo opremo, odvisno od podnebja in vrste strešnika. Glavno nagrado bomo podelili samo enemu udeležencu - zmagovalcu nagradne igre in le-ta ne vključuje strešnikov!

Dodatno bomo izžrebali še 5 nagrajencev, ki bodo prejeli po eno Premium Tondach strešno folijo FOL MONO DT!

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Žrebanje bo potekalo po načelu naključja. Rezultati žrebanja so dokončni. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

DAVČNE OBVEZNOSTI

Organizator je dolžan ob izročitvi, ki se šteje za dan prevzema nagrade, v skladu z Zakonom o dohodnini obračunati in plačati davčni odtegljaj ter obračun davčnega odtegljaja predložiti davčnemu organu. Nagrajenec kot zavezanec za dohodnino je dolžan ob izročitvi nagrade pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko. Nagrajenec se strinja, da sme podjetje za potrebe nagradne igre uporabljati podane osebne podatke.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRADE

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko elektronskega naslova, ki ga je vpisal na letak. S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani, vendar le z kraticami imen in navedbo kraja bivanj. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani najkasneje v sedmih dneh po žrebanju nagrad.

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje od nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v 7 (sedmih) delovnih dneh od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede, katere podatke organizator potrebuje. Če podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli.

Po žrebanju bomo kontaktirali nagrajenca preko elektronskega naslova ali telefonske številke ter se z njim dogovorili kje bodo prevzeli nagrado in kateri trgovec jim najbolje odgovarja. Nagrado je potrebno prevzeti do 30.12.2019

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

Organizator Wienerberger  d. o. o. bo osebne podatke, ki jih bo pridobil med nagradno igro varoval ter obdeloval v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki bodo uničeni v roku 8 dni po zaključku nagradne igre. Posameznik vse zahteve iz naslova varovanja osebnih podatkov po določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov pošlje pisno na naslov organizatorja nagradne igre.

 

KONTAKTI

Za vsa vprašanja v povezavi z nagradno igro, prosimo, da navežete stik z družbo:

Wienerberger d.o.o. Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru;  Tel. 02 588 80 00; office.si@wienerberger.com; www.wienerberger.si

 

 

Wienerberger d.o.o.

Direktorja

Boris Novosel in Maja Milinović

 

Hiša Žalec

Sodelujte v nagradnih igrah!

Izpolnite spletni kalkulator za izračun količine opreme za strešnike in strešno opremo Tondach in osvojite nagrade!

Naši servisi in kontakti

Prodajna področja

Za vse informacije vezane na naročilo in cene Wienerberger proizvodov, kontaktirajte naše območne vodje prodaje. 

Tehnična podpora

S ciljem kvalitetne podpore našim končnim kupcem, izvajalcem, arhitektom in poslovnim partnerjem, vam svetuje naša projektno tehnična ekipa. 

Prijava na novice

Prijavite se na Wienerberger novice, samo z nekaj kliki. Prejemali boste informacije o naših proizvodih, izobraževanjih in drugih aktivnostih.