Safe with Wienerberger
e4 house render 3d

IZ TEORIJE V PRAKSO – Kako zgraditi hišo s skoraj ničelno potrošnjo energije za ogrevanje in hlajenje!

Kako zgraditi skoraj nič energijsko hišo? Podjetje Wienerberger s partnerji je bilo prvo, ki je zgradilo takšno hišo na Hrvaškem, v Zagrebu – hišo e4, družinsko, velikosti okrog 170 kvadratnih metrov. Stavba s skoraj ničelno potrošnjo energije – stavbe sNES se gradijo vedno pogosteje in mnoge šele prihajajo.

Vse nove zgradbe, tudi najmanjše hiše, za katere se vlagajo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, morajo od 1. januarja 2020 izpolnjevati zahteve za sNES, nove zgradbe, ki jih kot lastniki uporabljajo organi javne uprave, pa morajo biti tako projektirane, če je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena po decembru 201

Glede na to da je za vse stavbe to aktualno šele od nedavnega, nas je zanimalo, kaj pravzaprav pomeni v praksi in kako so se temu prilagodili proizvajalci gradbenega materiala, namenjenega gradnji. V Zagrebu je bilo v skladu s tem standardom doslej zgrajenih okrog deset stavb, čez leto ali dve pa jih bo že veliko več. Vse stavbe, ki se gradijo v skladu z dovoljenji, izdanimi v tem letu, bodo takšne. Podjetje Wienerberger Hrvaška je bilo prvo, ki je zgradilo takšno hišo na Hrvaškem, v Zagrebu – hišo e4, družinsko, velikosti okrog 170 kvadratov.

 

Skoraj nič energijska stavba (sNES) je stavba, ki ima zelo dobre energetske lastnosti oz. pri kateri se za ustvarjanje projektne temperature v prostoru za ogrevanje in hlajenje porabi zelo malo energije. Ta skoraj ničelna oz. zelo majhna količina energije se mora v glavnem pokriti z energijo iz obnovljivih virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, ki se proizvaja na zgradbi ali v njeni bližini, je povedal Bojan Milovanović, docent na Zavodu za materiale Gradbene fakultete v Zagrebu.

PROJEKT

Poleg tega, da porabi malo energije za ogrevanje in hlajenje, bi takšna stavba hkrati morala biti prijetna za življenje, z optimalnimi temperaturami in vlažnostjo zraka, ravnjo CO2 v zraku in temperaturami površin gradbenih elementov, ki ne povzročajo občutka hladu.

Uspešna gradnja stavb s skoraj ničelno porabo energije se začne s kakovostnim projektom. Projektanti morajo poznati vse korake, ki zadevajo energetsko učinkovitost in gradnjo stavb s skoraj ničelno porabo energije ter bi jih morali že projektirati tako, da imajo zaradi svoje oblike in usmerjenosti manjše izgube toplote pozimi oz. dobitke toplote poleti.

- Prav tako je treba pri projektu uporabljati rešitve, ki bodo zmanjšale porabo energije v stavbi, hkrati pa optimizirale stroške gradnje. Tukaj mislimo na uporabljene materiale in izdelke, ki se uporabljajo pri gradnji, pa tudi na stopnjo razdelanosti projekta, pojasnjuje Bojan Milovanović.

Ključna je komunikacija med graditeljem in projektantom. Zelo pomembno je, da pri projektiranju sNES sodelujejo projektanti vseh strok.

Zanimalo nas je, ali je doslej sodeloval na kakšnem projektu, izvedenem po standardu sNES.

Priložnost sem imel sodelovati v projektiranju in gradnji nekaj zgradb sNES, ena od njih je tudi Wienerberger hiša e4. Z namenom doseganja zastavljenih ciljev je hiša e4 obravnavana kot kompleksen sistem s številnimi medsebojno povezanimi elementi. Tako so med drugim hkrati opazovani odvisnost porabe energije, ekonomičnost tega, kako je hiša usmerjena, količina steklenih površin na njenem zunanjem ovoju ter kakšno bo toplotno udobje bivanja v zastekljenih prostorih glede na masivne dele, odgovarja.

Posebna pozornost je posvečena dovajanju svežega zraka ob hkratnem zmanjševanju izgube toplote, zato je projektirano mehansko prezračevanje z rekuperacijo toplote, da bi se nadomestil vstop svežega zraka, ki mu je po drugi strani preprečen dostop s povečano zrakonepropustnostjo zunanjega ovoja hiše e4. Dokazano je tudi, da je z masivno gradnjo in uporabo toplotne kapacitete zidu iz opeke mogoče ublažiti temperaturna nihanja in s tem povečati udobje bivanja v hiši e4 poleti, hkrati pa zmanjšati potrebno energijo za ogrevanje in hlajenje takšne hiše.

Ekonomska analiza je pokazala, da so ob predpostavki pravilnega uravnoteženja dejanskih potreb in celotnih stroškov, stroški gradnje hiše e4 ter stroški njene uporabe v obdobju 30 let manjši kot pri hiši, grajeni po veljavnih predpisih.

Porotherm IZO Profi podjetja Wienerberger je edinstvena rešitev za gradnjo stavb s skoraj ničelno porabo energije brez uporabe dodatne toplotne izolacije. Podjetje ima rešitve za gradnjo sNES hiš, prvi so zgradili takšno hišo na Hrvaškem, njihove sodobne rešitve, kot je opeka Porotherm IZO Profi, pa imajo takšne energetsko učinkovite lastnosti, da hiše ni treba izolirati, ker je izolacija že v njej.

A poleg energetske učinkovitosti je treba preveriti tudi zrakoprepustnost. B. Milovanovića smo vprašali, kakšen je bil rezultat na projektu hiše e4, ki je grajena iz opeke Porotherm, in kaj je bilo treba upoštevati.

Pri zgradbah s skoraj ničelno porabo energije je treba v skladu s predpisi izvesti preverjanje zrakoprepustnosti zunanjega ovoja stavbe, s katerim se dokazuje kakovost gradnje, s ciljem, da ne pride do večjih izgub toplote, prav tako pa ne do gradbene škode, ki jo lahko povzroči zrakoprepustni ovoj.

Zrakoneprepustnost zunanjega ovoja stavbe je edini ukrep, ki se izplača in ga lahko sprejmejo graditelji, da izboljšajo energetsko učinkovitost stavb s skoraj ničelno porabo energije. Z drugimi besedami – bolj se izplača vložiti čas v doseganje zrakoneprepustnosti kot v povečanje debeline toplotne izolacije glede na optimalno debelino, pravi.

ANALIZE

 

Med preverjanjem hiše e4, je bil dosežen rezultat n50=1,07 1/h, kar ustreza predpisom, ki zahtevajo, da tako projektirana stavba ne sme imeti prepustnosti, večje od n50=1,50 1/h.

Analize, narejene na Gradbeni fakulteti v Zagrebu so pokazale, da je z novo razvitimi opečnimi bloki z integrirano toplotno izolacijo mogoče doseči zahtevane ravni toplotne izolacij stavb v celinski in primorski Hrvaški oz. da je mogoče graditi sNES tudi s takšno opeko, polnjeno z mineralno volno brez dodatne toplotne izolacije.

- Poudaril bi, da sNES ni mogoče projektirati tako, da se določi »točen recept«, ampak je treba k vsaki stavbi pristopiti individualno, je še povedal B. Milovanović.

Zahtevane stopnje toplotne izolacije stavb v celinski Hrvaški je mogoče doseči z bloki z integrirano toplotno izolacijo debeline 38 cm, v primorski Hrvaški pa z bloki z integrirano toplotno izolacijo debeline 32 cm.

Nova generacija brušenih opek!

Za gradnjo energetsko učinkovitih stavb, kot so: skoraj nič energijske, pasivne in nizkoenergijske hiše.

Robusten in stabilen ovoj Porotherm IZO Profi opeke je narejen iz kakovostne naravne gline, peska in žagovine, polnjen pa je s kameno volno ter natančno brušen z računalniško nadzorovanim postopkom. Opeka je odličen toplotni in zvočni izolator, je negorljiva, kljubuje staranju ter je paroprepustna. S tem sistemom gradnje dosežemo neprimerno boljšo toplotno izolativnost ob regulaciji vlažnosti in temperaturne stabilnosti. Zidovi iz glinenih zidakov, ki so polnjenji s kameno volno dihajo!

Naučite se zidati s Porotherm IZO Profi opeko!

Zidanje je danes bolj preprosto, kot je bilo nekoč! Uporaba Dryfix.extra lepila kot veziva za Porotherm IZO Profi opeko, vam prihrani veliko časa, materiala in denarja.

Poglejte kratki video in postanite pravi mojster v zidanju s Porotherm sistemi gradnje.

Vir: Jutarnji list

04/2020

Digitalisation process at Wienerberger

Brezplačni izračun materiala

Naročite breplačen izračun materiala za Porotherm IZO Profi opeko polnjeno s kameno volno.  
 

Povezane vsebine