3D model - Ceiling combination MIAKO BN

Vgradnja Porotherm stropnega sistema

Sodobni gradbeni postopki iščejo vedno lažje in enostavnejše tehnološke rešitve za zahteve  tehnoloških rešitev v smislu funkcionalnosti in stabilnosti. Za izvedbo stanovanjskih hiš, se je razvil polmontažni strop. Enostavni so za izvedbo in zahtevajo malo dodatne opreme. Optimalna sta tudi zvočna ter toplotna izolacija in prikladno oblikovana struktura, prilagodljiva glede na prostor. 

V projektu stropa Porotherm je potrebno preračunati:

  • Računovodska omejitev nosilnosti. Pri tem računanju morajo projektanti za vse glavne in večje razpone preračunati in označiti smeri naleganja.
  • Računovodska omejitev uporabnosti, ki označuje kje je strop sploh smiselno in varno izvesti.

 

Prednosti uporabe opečnega stropa: 

  • Idealna podlaga za omete.
  • Enostavna izvedba elektroinštalacij.
  • Manj opažnega in podpornega materiala.
  • Boljša toplotna izolativnost stropa.
  • Rešitve toplotnega mostu pri horizontalni vezi.
  • Za 40% manjša poraba betona v primerjavi s polno ploščo z nadvišanjem stropa v fazi izvedbe.

Porotherm stropne obremenitve je treba upoštevati glede na dejansko strukturo stropa kot celote, vsebino stavbe in predpise. Vmesne in stropne konstrukcije imajo velike razlike v konstantnih in uporabnih obremenitvah. Spuščeni tramovi v stropu Porotherm, tj. skriti tramovi v debelini stropa, se uporabljajo pod povečanimi obremenitvami kot krajši nosilci, ki so pravokotni na osnovne Porotherm nosilce. 

Osnovni elementi stropnega sistema Porotherm so prednapeti opečni nosilci Porotherm in opečna polnila Porotherm 60. Dva elemeta, ki se med seboj dolpolnjujeta in tvorita popoln sistem, sta:

  • Porotherm venčna opeka – dodatni element, ki je idealna rešitev za toplotno izolacijo stropne konstrukcije, služi pa tudi kot izgubljeni opaž v fazi izvedbe horizontalne vezi stropa.
  • Porotherm podložno polnilo – izgubljeni opaž za izvedbo prečnega betonskega rebra za ojačitev, ki se izvede za razpone stropov večjih od 3,0 m.

Nosilnost stropnega sistema Porotherm je določena s statičnim izračunom in preiskavami s strani ZAG Ljubljana. V skladu z revidiranim izračunom in izvedenimi preiskavami je ZAG izdal tehnično soglasje za uporabo prednapetih opečnih nosilcev v stropu Porotherm, ki izpoljnjujejo zahteve glede mehanske odpornosti in stabilnosti, kot bistvene značilnosti za stavbe.
Osni razmik nosilcev za 60 cm s višino stropa 22 cm omogoča večjo hitrost gradnje in nižje stroške, ker se uporablja manj nosilcev na m² stropa v primerjavi s tradicionalno izvedno podobnega stropa, kjer so osni razmaki 50 cm ter doseže zadovoljive druge lasnosti (ogljevarnost, toplotna in zvočna izolacija).
S postavitvijo opečnih polnil med Porotherm nosilci ni potrebno izvesti opaža za betoniranje tlačne plošče, za postavitev Porotherm venčne opeke ni potrebe po opažu horizontalne vezi, s postavitvijo Porotherm polnila 10/60, ki omogoča betoniranje prečnega rebra ni potrebe po dodatnem opažu.
Stropna konstrukcija se lahko izvede z enojnimi ali dvojnimi nosilci. Sistem z dvojnimi nosilci ima večjo nosilnost in je primerem za premestitev obremenitev predelnih zidov, ki so postavljeni v smeri razpona.

 

Porotherm podložna rebra

Nizko polnilo se položi na mestih, kjer se izvede prečno rebro za utrditev stropnega sistema.

Za razpone, ki so večji od 3 m, je potrebno stropni sistem učvrstiti z enim prečnim rebrom, medtem ko je za razpone, ki so večji od 6 m, potrebno izvesti jačanje z dvemi prečnimi reberi za utrjevanje v tretjini območja razpona. Betonsko rebro se formira nad Porotherm podložnim polnilom in se armira z vzdolžno rebrasto armaturo.

Porotherm podložna rebra so vstavljena med gredice oz. klasična polnila, vzporedno s stropnim polnilom in pravokotno na njihovo vzdolžno os. Prostor, ki ostane pri nižjem polnilu je kasneje zapolnjen z armaturo in betonom. Podpora se izvaja s podpornim sistemom ('puntami'), ki je nastavljen na razdalji približno 150 cm (največ 170 cm).

Montaža nosilca je strogo pod betonskimi rebri na stropu (tj. pod spodnjo ploščo Porotherm, saj morajo izpolnjevati funkcijo izgubljenega ometa in imajo nižjo nosilnost od polnila Porotherm). Nosilce je potrebno odstraniti, ko beton doseže predvideno tlačno trdnost, vendar ne prej kot 21 dni po polaganju betona. Tlačna plošča debeline 6-7 cm mora biti izdelana iz betona z oznako najmanj C 20/25. Poraba betona je 0,076 m3 betona na m2 stropa (76 lit / m2 stropa).

Za armiranje plošče se uporabljajo varjene mreže ali rebrasta ojačitev. Pri tem je potrebno je uporabljati mrežo R-131, za rebrasto armaturo pa je potrebna minimalna količina 4 O 8 mm / m v obeh navpičnih smereh.

Pomembna opomba - pred betoniranjem plošče mora biti polnilo dobro navlaženo!

Izvedba Porotherm stropnega sistema

Polaganje Porotherm nosilcev

Porotherm nosilci se položijo na končni vrsto nosilne stene, na horizontalno poravnano malto z debelino vsaj 1 cm. Osnovna razdalja med nosilci je 60 cm, kar pospeši vgradnjo in ne zmanjša nosilnosti. Naleganje Porotherm nosilcev na zid je najmanj 12 cm.

Polaganje opečnih nosilcev

Natančni razmik nosilcev je najlažje doseči s polaganjem stropnih polnil na vsakem koncu predvidenega stropa. Opečni elementi se nato polnijo na preostali vmesnih prostorih pravokotno na nosilce. Stropni polnilni elementi ne smejo nalegati na nosilno steno. 

Dviganje spon

Pred betoniranjem je potrebno dvigniti spone za 45°, da bi le-te lahko prevzele svojo funkcijo nošenja prečnih sil. Zaradi transporta so spone dostavljene v ležečem položaju.

Polaganje vezne armature

Pri vsaki zidani konstrukciji moramo okoli plošče narediti horizontalno protipotresno vez, ki zagotavlja povezavo vseh zidov in celotne zidane konstrukcije. Horizontalno protipotresno vez naredimo nad obodnimi nosilnimi zidovi v ravnini opečnega stropa. Zelo pomembna je sanacija toplotnega mostu, ki nastane v območju horizontalne protipotresne vezi. Toplotni most saniramo s dodatno toplotno izolacijo primerne debeline ali z uporabo venčne opeke, ki že vsebuje izolacijski material.

Za povezavo stropne konstrukcije in horizontalnih vezi je predvidena vezna armatura, ki se vstavlja v stremena in sega v armaturo horizontalne protipotresne vezi. Najmanjša količina rebraste armature je 1 Ø 8 mm po vsakem nosilcu. Dolžina dela, ki gre v betonsko ploščo, znaša najmanj 80 cm. Zaščitni sloj betona nad vezno artmaturo mora biti min. 2 cm.

Construction worker with tablet computer

Naročite izračun potrebnega materiala

Pomagamo pri izračunu potrebnega gradbenega materiala za vaš objekt.  Za zid, streho in fasado.

Naš servis in kontakti

Prodajna področja

Za vse informacije v zvezi s prodajo in cenami  Wienerberger proizvodov, kontaktirajte vodje prodajnih področij.

Tehnična podpora

S ciljem optimalne tehnične podopore končnim strankam, izvajalcem, arhitektom in poslovnim partnerjem, smo oblikovali tehnično službo na terenu. 

Prijava na novice

Naš newsletter vsebuje najnovejše novosti in akcije Wienerberger ponudbe. Registrirajte se in prijavite v naš sistem ter prejmite vse informacije in novosti v trenutku. 

Preberi več

IZO Profi opeka polnjena s kameno volno za družinske hiše

Zagotovite najboljšo toplotno zaščito v vašem domu s Porotherm IZO Profi brušeno opeko, polnjeno s kameno volno! 

Sodobna rešitev za gradnjo stanovanjskih stavb

Porotherm IZO Profi opeka brez zunanje toplotne izolacije.

Pomembni nasveti za gradnjo z IZO Profi opeko

Gradnja z IZO Profi opeko je hitra in lahka, vseeno pa je potrebno pri gradnji upoštevati določene nasvete in smernice. 

Navodila za gradnjo z IZO Profi opeko

Zid, grajen z IZO Profi opeko akumulira toplino na način, da zadržuje visoko temperaturo, ki jo prejme od sonca ali katerega drugega vira toplote in jo vrača nazaj v prostor, ko jo ta potrebuje. 

Povezane vsebine

Referenčni objekti

Preglejte vse referenčne objekte.